H.U.T
تا مبارزه هست ما هستیم...

خدایا! این چهارده دعای مرا كه همگی یك دعا بودند، به یك استجابت كه چهارده استجابت است، برسان و حكومت او را كه حكومت چهارده تن است، هر چه زودتر بر زمین سایه‌گستر فرما.

1ـ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور


دنیا مثل قبر بزرگی است كه مردگان آن نسل‌های بی‌شماری از فرزندان آدم و حوّایند، با آرزوهای كوچك و بزرگی كه به گور برده‌اند.

خدایا! ما وارثان ماتم‌زده اهل قبور را با نوید برآورده شدن آسمانی‌ترین آرزوی آدم خاكی ـ كه سینه‌هایمان را سخت می‌فشارد ـ شاد و مسرور فرما.

خدایا! زمین ـ این قبرستان مرده آرزوهای فرزندان آدم ـ را با قدوم احیاگر آن كس كه آمدنش را وعده فرموده‌ای ، زنده و اهل آن را سرزنده گردان.

خدایا! سال‌هاست دنیادوستی و آرزوهای پست و كوچك دنیوی، دل‌های ما را كه روزگاری قدم‌گاه تو بوده‌اند، میرانده است؛ و ما امروز مردگانی هستیم كه به زندگی در قبور متحركمان خو كرده‌ایم. آرزوی زیارت وجه زیبای خودت را، شورآفرین قلب‌هایمان كن.

خدایا! زبانم لال، اگر روزی آرزوی دیدن و پابوسی امامم را به گور بردم، منت گذار و لحظه‌ای او را بر مزارم عبور ده تا به بویش ز لحد رقص‌كنان برخیزم.

2ـ اللهم اغن كل فقیر

خدایا! هر چه مال‌اندوزی می‌كنیم، فقیرتر می شویم و هر چه به دنبال خواسته‌هایمان می‌رویم، بی‌نیاز نمی‌شویم. ما را به نیاز حقیقی‌مان برسان و در آغوش او از همه چیز بی‌نیازمان كن.

خدایا! دینت را كه بازیچه زبان ما بندگان هوس گردیده و در این بازی، رنگ‌وبوی حقیقی‌اش را از دست داده، با ظهور تجدیدكننده شریعتت، غنای دوباره بخش.

خدایا! ما را كه بدون او هیچ نداریم، به او كه همه‌چیزمان است برسان.

خدایا! او را كه در دولت كریمه‌اش هیچ فقیری نخواهد ماند، بر زمین حاكم گردان.
3ـ اللهم اشبع كل جائع

خدایا! بی‌قراران زیارت آن طاووس زیبای اهل جنت را، سیراب از تماشای قامت رعنایش كن.

خدایا! ما را از دنیاطلبی سیر كن تا اشتهایی جز تماشای او كه وجه زیبای توست در دل نپرورانیم.

خدایا! تا كی شاهد آن باشیم كه انسان ها ـ به ظلم ـ از گرسنگی جان دهند؟ این همه گرسنه را كس نمی‌تواند سیر كند، مگر او كه وعده داده‌ای در سایه حكومتش هیچ كس گرسنه سر به بالین نگذارد.

به تمنای چشم گرسنگان، حكومتش را در زمین برقرار گردان.

4ـ اللهم اكس كل عریان

خدایا! بر قامت دین لباس سربلندی، بر قامت ولایت لباس حكومت، بر قامت اولیاءت لباس عزت، بر قامت دشمنانت لباس ذلت، بر قامت زمین لباس حیات و بر اندام دل‌آرای یوسف زهرا(ع ) لباس ظهور بپوشان.

خدایا! قلب ما را پیش از آن‌كه در سرمای غیبت منجمد شود، در گرمای آغوش او پناه ده.

5ـ اللهم اقض دین كل مدین

خدایا! با دستان او كه كلید گنجینه‌های زمین و آسمانت را به او سپرده‌ای، دین تمام دین‌داران را بپرداز.

خدایا! بودن‌مان را مدیون حجتت هستیم. توفیق ده تا با فدا كردن هستی‌مان در ركاب او، ذره‌ای از این دین را ادا كنیم.

خدایا! مدیون تمام نعمات توایم و برای هر نعمتی، بی‌نهایت شكر بده‌كاریم. با چه رویی از تو بخواهیم كه نعمتت را بر ما تمام كنی ـ یعنی ولی ما را به ما برسانی ـ مگر این‌كه بگوییم فقط اوست كه می‌تواند شانه ما را از زیر بار این همه دین خالی كند. پس نعمتت را بر ما تمام كن.

6ـ اللهم فرّج عن كل مكروب

خدایا! هیچ گرهی نیست كه جز با دست‌های او باز شود و هیچ گرهی نیست كه با دست‌های او باز نشود.

با ظهور او گره از كار عالم بگشا.

خدایا! تنها گرفتاری و غم و اندوهمان را غیبت او قرار ده تا تنها حاجتمان فرج او باشد.

خدایا! هیچ گرهی در كار او نیست، مگر این‌كه با دست‌های ما بسته شده است. ما را با توفیق طاعت و كسب رضایت خودت موفق به گشودن گرهی كن كه با دست خود بسته‌ایم.

خدایا! او را كه از بی‌صاحبی ما اندوه می‌خورد، با تحقق حكومتش و سروری بر ما خشنود گردان.

7ـ اللهم رُدّ كل غریب

خدایا! ما را كه از دامن پاك او گریخته‌ایم و آواره برهوت هواهای نفسانی شده‌ایم، دوباره به وطنمان كه آغوش اوست برگردان.

خدایا! او را كه از ما رنجیده و غریبانه از شهر ما رخت بربسته و در جایی كه ما نمی‌دانیم، منزل گزیده است، دوباره به دیار ما شرمندگان ظلم خویش باز گردان.

خدایا! این آرزوی قلبی او را كه آرزوی ما نیز هست یعنی پاك شدن گرد غربت از چهره دین و اولیای دین هر چه زودتر به استجابت برسان.

8ـ اللهم فُكّ كل اسیر

خدایا! ما را از زندان تاریك و سرد خواسته‌های زشت نفسانی و از زندان تاریك‌تر و سردتر هجران او رهایی بخش.

خدایا! غل و زنجیرهای نفس را از دست و پای عقلمان بگشا تا نجات و آزادی را تنها در رسیدن به او بیابیم و بندگی او را اسارت نخوانیم.

خدایا! ما را پاك پاك كن و همه گناهان‌مان را ببخش تا او كه زندانی پلیدی‌ها و گناهان ماست، نجات یابد.

خدایا! ما را اسیر او كن تا از بند غیر او آزاد شویم.

9ـ اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین

خدایا! مرا كه با فسادم مانع ظهور او و اصلاح امور مسلمین به دست او شده‌ام اصلاح فرما.

خدایا! تنها چیزی كه به صلاح ماست، ظهور اوست و آنچه كه مانع ظهور اوست، فساد ماست و حكومت هر آن‌چه كه غیر او یا بیگانه با او ـ بر ما ـ است، موجب فساد ماست؛ ما را با رهایی از سلطه دشمنان او و خدمت به نظامی كه به نام اوست، به صلاحمان كه حكومت اوست، برسان.

10ـ اللهم اشف كل مریض

خدایا! هر چه زودتر او را به عیادت همه بیماران بفرست.

خدایا! ما را بیمار او كن تا از همه بیماری‌ها شفا یابیم.

خدایا! با شربت وصل او قلب هجران‌كشیده ما را از آتش تب فراقش شفا بخش.

خدایا! با ظهور تنها امید قلب حضرت زهرا(س )، بازوان شكسته، سینه مجروح و گونه كبودش را شفای عاجل مرحمت فرما.

11ـ اللهم سُدّ فقرنا بغناك

خدایا! ما به غیر از تو و او كسی را نداریم. احتیاج ما به او با هیچ چیز برطرف نمی‌شود جز به دست تو و رساندن او به ما.

خدایا! مسئلت از غیر تو و نیاز به غیر او، ما را در پرت‌گاه فقر افكنده است؛ نیاز به او را كه نجات‌بخش ما از این سقوط و تنها مایه بی‌نیازی ماست، در دل‌هایمان برویان.

خدایا! ما را محتاج او كن تا از غیر او بی‌نیاز شویم.

12ـ اللهم غیّر سوء حالنا بحسن حالك

خدایا! «گذشته» سیاهمان كه بی او سپری شد؛ «حال» تیره ما را به «فردا»ی روشن او برسان.

خدایا! «حال» ما را بی او ببین و روزگارمان را بدون او مپسند.

خدایا! حال و روز ما را كه خالی از اوست، با حال و روز خودت كه پیش او و با اوست، تغییر ده.

خدایا! او را پیش ما بفرست تا ما را پیش تو بیاورد.

13ـ اللهم اقض عنا الدین

خدایا! خودت دین سنگین ما را به او كه تحقق سروری او بر ماست، بپرداز.

خدایا! گناهان ما غیبت او را تمدید می‌كند و غیبت او، دین او را برگردن ما سنگین‌تر می‌گرداند؛ بر همه گناهان ما قلم عفو و مغفرت كش.

14ـ و اغننا من الفقر

خدایا! شنیده‌ام كه بعضی‌ها را فقیر می‌كنی تا متوجه تو شوند و به درگاه تو روی نیاز آورند؛ ما را نه به واسطه فقر، كه به واسطه او و در دولت كریمه او به بارگاه خودت بكشان.

خدایا! مرا در فقری قرار مده كه نهایتش كفر است؛ مرا از او فقیر نكن.

مرا در فقری قرار ده كه نهایتش ایمان است؛ مرا فقیر او كن.

خدایا! ما را با او بی‌نیاز كن و به او بی‌نیاز مكن.طبقه بندی: ضیافت الله، 
[ دوشنبه 31 مرداد 1390 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ سرباز رهبری ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به گروه سایبری دانشگاه صنعتی همدان می باشد...
"یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه"
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic